Samfälligheten

Samfälligheten är en spansk bostadsrättsförening och följer den spanska lagen om horisontellt ägande genom fastställda stadgar.

Samfälligheten sköter de gemensamma områden som finns inom den 140 000 kvm stora anläggningen, inkluderande icke kommunala vägar, belysning och elektriskt ledningsnät, vattenledningar, kulvertar, trädgårdsanläggningar, pooler och sportanläggningar. Driften finansieras genom ägarnas årsavgifter

Samfälligheten hanterar således alla kostnader som är nödvändiga för att underhålla och bevara dessa anläggningar och installationer. En platsansvarig leder den dagliga skötseln och driften tillsammans med avdelningarna administration, teknik och trädgård.

Rocas Rojas är uppdelad i sex olika områden där lägenheterna är av olika storlek, från 2 rum och pentry till 4 rum och kök.

Husen är 1- eller 2-plan beroende på vilket område de är placerade och har antingen terass eller balkong.

Ägaren ansvarar enbart för huset/lägenheten medan omgivningen sköts av samfälligheten.