Extra Service

Kontroll

Du kan få genomgång av lägenheten vecko- eller månadsvis de tider du inte är på plats. Kontrollen innebär att lägenhetens funktioner kontrolleras, t.ex.

  • Lås, dörrar och fönster
  • Vatten och avlopp
  • Insektsangrepp

Avgiften beror på omfattningen

Reparationer och renoveringar

Offertförslag kan lämnas av tekniska avdelningen