Grundservice

Vi försöker att hålla en hög standard på skötsel av våra gemensamma parker och gångar och tillse att områdets karaktär bibehålls. Detta bekostas genom samfällighetsavgiften.

Reception

Receptionen är bemannad kl 9-13 varje dag under vinterhalvåret och glesare under lågsäsong. Här kan du finna rådgivning och hjälp om du har frågor eller problem.

Administration

Vi sköter i dag ekonomihantering åt alla ägare, ser till att skatter och avgifter betalas i tid.

Teknik

Underhåll av byggnader, elnät, vattenledningar och avloppssystem. Gångstigar, kulvertar och trappor underhålls.

Vakthållning

Vi har året om vakt som cirkulerar på området kvälls- och nattetid.

Parkskötsel

Alla buskar och träd planeras, sköts och vattnas regelbundet genom våra trädgårdsmästare.

Poolskötsel

Våra pooler sköts genom den tekniska avdelningen med renhållning, uppvärmning och skyddsmatta nattetid för att alltid bibehålla en behaglig temperatur.