Fastighetsägarföreningen

Fastighetsägarföreningen är en frivillig sammanslutning av ägare från Samfälligheten Rocas Rojas.

Föreningen hanterar genom helägda svenska Rocas Rojas AB det helägda spanska aktiebolaget Rocas Rojas SLU (Urbanizacion Rocas Rojas SLU) som ansvarar för den kommersiella verksamheten på området

Tidigare bedrev detta bolag även hotellverksamhet, men denna är nedlagd sedan 1 januari 2021. Nuvarande uppgift för Rocas Rojas SLU är att förvalta de ägda fastigheterna Centrumbyggnaden, Restauranghöjden samt diverse ekonomibyggnader.

Centrumbyggnaden innehåller bland annat vår reception, Svenska skolan, Nitos restaurang, damfrisering och apotek.

Restauranghöjden består av det röda berget som finns bakom om sjukhuset Clinica Roja.