Kontakt

Vi bedriver inte längre någon uthyrningsverksamhet efter att hotellet blivit nedlagt

Gun i receptionen
Receptionen är öppen kl 9.00-13.00.

Ring på klockan vid ingången.

Telefon 0034 928 769250

E-post: info@rocasrojas.com